عشایر اردبیل از کوچ زودهنگام خودداری کنند مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: برای بهره‌برداری اصولی و جلوگیری از تخریب مراتع ییلاقی عشایر استان از کوچ زودهنگام خودداری کنند. محمود قلی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفتگو با خبرنگار پیام طبیعت گفت : عشایر استان برای بهره‌برداری اصولی از […]

عشایر اردبیل از کوچ زودهنگام خودداری کنند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: برای بهره‌برداری اصولی و جلوگیری از تخریب مراتع ییلاقی عشایر استان از کوچ زودهنگام خودداری کنند.
محمود قلی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفتگو با خبرنگار پیام طبیعت گفت : عشایر استان برای بهره‌برداری اصولی از مراتع و جلوگیری از تخریب آن از کوچ زودهنگام پرهیز کنند.
وی افزود: ورود دام به مراتع بدون پروانه مرتع‌داری و یا ورود دام بیشتر از تعداد تعیین شده در پروانه مرتع‌داری جرم محسوب شده و متخلفان به استناد تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از طریق مراجع قضایی ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تشریح کرد: پروانه مرتع‌داری عشایر باید طبق مقررات برای سال جاری تمدید شده باشد و در هنگام استفاده از مراتع، پروانه مرتع‌داری و یا سند قرارداد اجرای طرح را به همراه داشته و در صورت لزوم به مأموران حفاظتی ارائه نمایند.