معاون توسعه منابع و نیروی انسانی استانداراردبیل اضافه کرد:مدیران و مسئولان در دولت سیزدهم بر اساس شاخص‌های خدمت به آحاد جامعه مورد ارزیابی قرار گرفته تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت حمایت شود. کاظم دبیرهمچنین افزود:به دور از رفتارهای عوام‌گرایانه سعی ما بر این است تا در این دوره بر اساس شاخص‌های تعریف شده، […]

معاون توسعه منابع و نیروی انسانی استانداراردبیل اضافه کرد:مدیران و مسئولان در دولت سیزدهم بر اساس شاخص‌های خدمت به آحاد جامعه مورد ارزیابی قرار گرفته تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت حمایت شود.
کاظم دبیرهمچنین افزود:به دور از رفتارهای عوام‌گرایانه سعی ما بر این است تا در این دوره بر اساس شاخص‌های تعریف شده، عملکردهای دستگاه‌های مختلف و مدیران اجرایی را مورد سنجش قرار دهیم تا برای مردم مشخص شود که در این ۴ سال چه حرکت‌ها و اقداماتی آغاز شده و کار از کجا شروع شده و در چه مسیری در حال انجام است.