غلامحسین آگاهی ، مدیر مسئول هفته نامه آوای باغرو : دکتر عاملی در تسهیل و رفع موانع تولید دراستان اردبیل موفق عمل نموده است نگاه ویژه به حوزه اقتصادی ، نیازمند یکسری اقدامات انقلابی و جهادی ، توام با اصلاحات ساختاری و بازنگری در مفاهیمی می باشد که روند جذب سرمایه گذاران را تسریع می […]

غلامحسین آگاهی ، مدیر مسئول هفته نامه آوای باغرو :
دکتر عاملی در تسهیل و رفع موانع تولید دراستان اردبیل موفق عمل نموده است

نگاه ویژه به حوزه اقتصادی ، نیازمند یکسری اقدامات انقلابی و جهادی ، توام با اصلاحات ساختاری و بازنگری در مفاهیمی می باشد که روند جذب سرمایه گذاران را تسریع می بخشد در این میان دکتر عاملی در اندک زمانی که مدیریت استان را به عهده گرفته در کنار سایر فعالیت ها و اقدامات سازنده در سطح منطقه ، حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است و با تشکیل منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی مشکلات کار آفرینان با حضور مدیران استانی و فرمانداران ، گام های اساسی در رونق تولید در منطقه برداشته است.
طولانی بودن فرایندها، استعلام ها و روند تامین با تاخیر منابع مالی، از جمله مهمترین موانع جذب سرمایه گذاران می باشد که در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بصورت کارشناسی احصاء و راهکارهای رفع این موانع را پس از بررسی ارائه می گردد.
دکتر عاملی با سیاست گذاری ها درست و منطقی بر پایه علمی و با شناسایی دقیق ظرفیت های هر شهرستان با تکیه بر توانمندی داخلی و با رعایت عدالت ، برنامه محوری را جایگزین پروژه محوری قرار داده و به این باور رسیده است که استان اردبیل ظرفیت‌های متنوع و متعدد فراوانی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد لذا تحقق این امر مهم را رسالتی برای تمامی مدیران اجرایی استان دانسته و در صدد است با همدلی و وحدت میان دستگاههای اجرایی و با ایجاد بستر‌های لازم ، سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه‌ی تولید و اشتغال جذب نماید.
استاندار اردبیل در کنار حفظ سطح اشتغال مراکز تولیدی و با به راه انداختن چرخ کارگاهها و کارخانه های که به هر عنوان تعطیل و یا نیمه فعال بودند تسهیلگر تولید در استان شده و با شناسایی و دعوت از سرمایه گذاران اردبیلی که در خارج استان فعالیت می کنند ولی دلشان برای این منطقه می تپد اقدامات در خور تحسین انجام داده است.
ایشان علاوه بر جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش اقتصادی در بخش عمرانی نیز از این ظرفیت بهره برده و با اقتصادی کردن زیرساخت های ریلی و هوایی و سایر پروژه های عمرانی استان در جلب توجه سرمایه گذاران بخش عمرانی نیز موفق عمل کرده است.
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در کلیه حوزه ها ، منجر به تولید ، اشتغال و افزایش ثروت در استان خواهد شد و در توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز موثر واقع می گردد.

استاندار اردبیل در معاونت امور اقتصادی از وجود دکتر عبداللهی که جوانی انقلابی ،فعال ، خوش فکر و دانشگاهی بود استفاده نمود که فعالیت های شبانه روزی ایشان در رفع موانع تولید بسیار تاثیر گذار بود.

در این میان رسانه ها برای معرفی ظرفیت ها و جاذبه های سرمایه گذاری در استان در سطح ملی و بین المللی تلاش نمایند و در کنار تیم استاندار برای رونق اقتصادی منطقه اهتمام ویژه ای بکار ببندند.