مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از کلیه مشترکین گاز طبیعی درخواست نمود تا با پیوستن به پویش یک درجه کمتر شرکت گاز را در گذر از زمستان امسال یاری نمایند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با دعوت از کلیه مشترکین گاز طبیعی به منظور پیوستن […]

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از کلیه مشترکین گاز طبیعی درخواست نمود تا با پیوستن به پویش یک درجه کمتر شرکت گاز را در گذر از زمستان امسال یاری نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با دعوت از کلیه مشترکین گاز طبیعی به منظور پیوستن به پویش یک درجه کمتر ؛ گفت: مشترکین گاز طبیعی در استان با کاهش یک درجه‌ای دمای محیط ، استفاده از پرده های ضخیم ، پوشیدن لباس گرم در منازل و محیط کار و رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد ضمن جلوگیری از هرگونه قطع جریان گاز طبیعی شرکت گاز استان را در ارایه خدمات به سایر مشترکین در نقاط دور افتاده یاری نمایند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تأمین انرژی در بخش خانگی جزو اولویت های شرکت گاز استان در گذر از زمستان امسال می باشد افزود: سعی خواهیم نمود تا به هیچ عنوان در حوزه صنایع قطعی جریان گاز را نداشته باشیم ولی به کلیه صنایع توصیه می نماییم به سیستم سوخت جایگزین مجهز باشند تا در صورت افت فشار یا قطع جریان گاز چرخه تولید در صنایع دچار مشکل نشود.

این مقام مسئول مصرف بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز را رکودی بی سابقه در استان بیان نمود و اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی نسبت به سالهای گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده که لازم است همشهریان نسبت به رعایت الگوهای مصرف بیش از پیش دقت نمایند.

مدیر عامل شرکت گاز استان با توضیح این مطلب که هیچگونه افزایش نرخی در قبوض مشترکین اعمال نشده است و گفت: طبق الگوی جدید قیمت گاز طبیعی برای مشترکین پر مصرف بصورت تصاعدی محاسبه می شود و مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت نمایند هیچگونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت.

اسماعیلی در پایان با توجه به ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در سطح کشور و افزایش بی‌سابقه مصرف گاز، از کلیه مشترکین درخواست نمود تا با کاهش شدت حرارت در سیستم گرمایشی ضمن پیوستن به پویش یک درجه کمتر از قطع جریان گاز در صنایع و به واسطه آن کاهش تولیدات این بخش مهم اقتصادی کشور جلوگیری نمایند.