آیت الله دکتر سید حسن عاملی، امام جمعه اردبیل : مالیات زیرساخت های کشور را تقویت می کند نماینده ولی فقیه در استان گفت: مالیات زیرساخت های کشور را تقویت کرده و هزینه هایی که دولت در حوزه های مهمی چون دارو و درمان متحمل می شود پوشش می دهد.  

آیت الله دکتر سید حسن عاملی، امام جمعه اردبیل :

مالیات زیرساخت های کشور را تقویت می کند

نماینده ولی فقیه در استان گفت: مالیات زیرساخت های کشور را تقویت کرده و هزینه هایی که دولت در حوزه های مهمی چون دارو و درمان متحمل می شود پوشش می دهد.