رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل: ۱۷۸۹ میلیارد ریال برای طرح‌های جهش تولید در اردبیل اختصاص یافت شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل گفت: یک هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت و توسعه پروژه‌های جهش تولید در استان اردبیل اختصاص می یابد.داود شایقی اظهار کرد: در نشست با رئیس سازمان برنامه و […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل:

۱۷۸۹ میلیارد ریال برای طرح‌های جهش تولید در اردبیل اختصاص یافت

شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل گفت: یک هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت و توسعه پروژه‌های جهش تولید در استان اردبیل اختصاص می یابد.داود شایقی اظهار کرد: در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه با اولویت پروژه مهم و زیربنایی راه آهن مورد تاکید و توجه قرار گرفت که قرار شد تا پایان امسال ۲۰۰ میلیارد تومان منابع جدید برای این پروژه ریلی اختصاص یابد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل خاطرنشان کرد: امسال برای راه آهن اردبیل از محل سفر رئیس جمهور و توجه ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بیش از یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که انتظار می‌رود در سال آینده شاهد تکمیل و راه‌اندازی این پروژه زیربنایی باشیم.وی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قول دادند تا بدون محدودیت، اعتبار مورد نیاز راه آهن در اسفند ماه و سه ماهه اول سال آینده تامین شود که بر همین اساس تا پایان دولت تدبیر و امید راه آهن اردبیل – میانه آماده افتتاح خواهد شد.شایقی تاکید کرد: با نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری طرح‌های تولیدی و صنعتی در کانون توجه مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته که سازمان برنامه و بودجه در حمایت از این حوزه مبلغ یک هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال را برای استان اختصاص داد تا شاهد به ثمر رسیدن طرح‌های زیربنایی در این بخش باشیم.