هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد آب ،انرژی و گرمایش جهانی برگزار می شود مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد آب ،انرژی و گرمایش جهانی نهم و دهم شهریور سالجاری ،به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می […]

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد آب ،انرژی و گرمایش جهانی برگزار می شود

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد آب ،انرژی و گرمایش جهانی نهم و دهم شهریور سالجاری ،به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

حامدی افزود:این کنفرانس با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت انرژی دانشگاه محقق اردبیلی و با حمایت انجمن انرژی ایران و شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

وی از تمام پژوهشگران، متخصصان و همکاران محترم درخواست کرد  جهت کسب اطلاعات بیشتربه  آدرس سایت ذیل :

  http://ieanc۲۰۲۱.com/fa/?id=۱&p=۰مراجعه فرمایند.