مدیر منطقه اردبیل خبر داد: بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سبلان ارسال شد ​​مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از تامین و ارسال بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر نفتگاز در دوازده ماهه نخست سال گذشته به نیروگاه سبلان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه […]

مدیر منطقه اردبیل خبر داد:
بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سبلان ارسال شد

​​مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از تامین و ارسال بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر نفتگاز در دوازده ماهه نخست سال گذشته به نیروگاه سبلان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی با اشاره به ضرورت مصرف بهینه سوخت افزود: برای سوخت‌رسانی مطلوب و بی وقفه به این نیروگاه آمادگی کامل داریم.

مدیر منطقه درباره نفتگاز بخش غیر نیروگاهی گفت: مصرف نفتگاز در این بخش در بازه زمانی اشاره شده بیش از ۳۲۶ میلیون لیتر بوده که با آنالیز و مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است.

مدنی با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه سوخت در بخش خانگی، گفت: منظور از مصرف بهینه کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است و به همین دلیل اگر شهروندان فقط ۱۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی داشته باشند، برق هیچ خانه و کارخانه‌ای قطع نمی‌شود.

وی ضمن تاکید بر ذخیره‌سازی سوخت دوم افزود: قبل از شروع فصل پاییز به همه مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنیم که سوخت دوم را ذخیره‌سازی کنند و در مورد نیروگاه نیز این اتفاق می‌افتد، چون معمولا به دلیل عدم صرفه‌جویی در مصرف زمستانی، دچار افت فشار گاز می‌شویم.