برگزاری کمیته پدافند غیر عامل در اداره کل بهزیستی استان اردبیل جلسه کمیته پدافند غیر عامل با حضور سرپرست اداره کل و اعضای کمیته پدافند غیر عامل با موضوع توجه به دوربین های نظارتی مراکز و برق اضطراری در محل اداره کل بهزیستی استان برگزار شد . گفتنی است : در این نشست تبیین مضمون […]

برگزاری کمیته پدافند غیر عامل در اداره کل بهزیستی استان اردبیل
جلسه کمیته پدافند غیر عامل با حضور سرپرست اداره کل و اعضای کمیته پدافند غیر عامل با موضوع توجه به دوربین های نظارتی مراکز و برق اضطراری در محل اداره کل بهزیستی استان برگزار شد .
گفتنی است : در این نشست تبیین مضمون جلسه و یادآوری وظایف سازمان بهزیستی در زمینه صیانت از همکاران ، شرکای اجتماعی و جامعه هدف در راستای رعایت اصول پدافند غیر عامل توسط اعضای کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لازم به ذکر است : مصوبات ذیل جهت اقدام ضروری و آنی مورد تاکید سرپرست اداره کل بهزیستی استان قرار گرفت ؛ مقرر گردید تصاویر دوربین های کلیه مراکزی که تصاویر آنها در حوزه حراست به هر دلیل قابل رویت نیست حداکثر تا یک ماه از تارخ مصوبه در اختیار دفتر حراست قرار گیرد. مکاتبات لازم با امضای مدیر کل محترم انجام خواهد شد. با مراکزی که تمکین ننمایند مطابق مقررات برخورد خواهد شد فدر شورای برنامه ریزی استان و شهرستان ها جهت تهیه برق اضطراری در ساختمان های اداری اقدام مقتضی انجام گیرد ومقرر گردید کلیه ساختمان های اداری مجهز به سوخت جایگزین گردند.