حضور صادقی در وزارت صمت و پیگیری مسائل پهنه های معدنی خلخال و قزل اوزون رامین صادقی رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اردبیل به همراه سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال در مجلس‌ شورای‌ اسلامی ضمن دیدار با مقام عالی وزارت در خصوص پهنه های معدنی منطقه خلخال و قزل اوزن، گفت‌وگو کردند . […]

حضور صادقی در وزارت صمت و پیگیری مسائل پهنه های معدنی خلخال و قزل اوزون

رامین صادقی رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اردبیل به همراه سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال در مجلس‌ شورای‌ اسلامی ضمن دیدار با مقام عالی وزارت در خصوص پهنه های معدنی منطقه خلخال و قزل اوزن، گفت‌وگو کردند .
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل دراین دیدار رامین صادقی گزارشی از  آخرین وضعیت روند کار در پهنه های معدنی خلخال و قزل اوزن، به مقام عالی وزارت ارائه دادند .
دکتر فاطمی امین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، دستور لازم را برای تسریع کار و تعیین ذخیره این محدوده را صادر کردند.