بازدید شبانه رئیس کل و دادستان مرکز استان از زندان مرکزی اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان اردبیل، حسب دستورالعمل واصله از قوه قضاییه و اعلام محورهای کلی جهت انطباق وضعیت زندانیان به منظور پیشنهاد عفو، اولین جلسه این کمیسیون در سال جدید در محل زندان مرکزی اردبیل برگزار گردید. ناصر […]

بازدید شبانه رئیس کل و دادستان مرکز استان از زندان مرکزی اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان اردبیل، حسب دستورالعمل واصله از قوه قضاییه و اعلام محورهای کلی جهت انطباق وضعیت زندانیان به منظور پیشنهاد عفو، اولین جلسه این کمیسیون در سال جدید در محل زندان مرکزی اردبیل برگزار گردید.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این جلسه گفت ؛ در این جلسه به پرونده ۴۰ نفر از مددجویان متقاضی عفو رسیدگی و دستورات لازم قضائی صادر گردید .
پس از اتمام جلسه رئیس کل دادگستری استان با همراهی دادستان مرکز استان ، قاضی ناظر زندان مرکز استان و تنی چند از مسئولین زندان استان ، از تعدادی از بندهای زندان مرکزی اردبیل بازدید نموده و از نزدیک مستمع درخواست های مددجویان شده و دستورات لازم قضائی را صادر کردند.