مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد: با شناسایی نیازهای فناورانه، موانع فناوری واحدهای صنعتی برطرف می شود مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از حمایت این شرکت از شناسایی و رفع نيازهای فناورانه واحدهاي تولیدی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی در کارگروه […]

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:
با شناسایی نیازهای فناورانه، موانع فناوری واحدهای صنعتی برطرف می شود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از حمایت این شرکت از شناسایی و رفع نيازهای فناورانه واحدهاي تولیدی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی در کارگروه حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشت: دانش و فناوری یکی از ضروریات مهم توسعه صنعت است که با فعاليت هاي پژوهشي مي توان فرآيند فناوري را در صنعت نهادينه نمود و با بهينه كردن سرمايه گذاري ها، به سمت اقتصاد صنعتی دانش محور حرکت کرد.
اهلی تصریح کرد: باروری و به‌کارگیری طرح‌ها و ایده‌های فنآورانه و کارآفرین در کشور باعث رشد و توسعه صنعت و زمینه ساز شکوفایی ایده های کارآفرین و حمایت از نوآوری و بروز خلاقیت نیروهای محقق جوان خواهد شد.
وی افزود: واحدهای صنعتی که به صورت سنتی در حال فعالیت هستند برای بقاء در دنیای رقابت امروز، مجبور به ارتقاء فناوری خود هستند که این شرکت با برگزاری نشست‌ها، بازدیدها و برگزاری کلینیک‌های سیار و ثابت، فرصت بهره مندی واحدهای صنعتی از خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و سایر حمایت‌ها را برای افزایش دانش و تکنولوژی آنان فراهم نموده است.
اهلی اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی با استفاده از ظرفیت‌ مشاوران توانمند استان و با هدف ارتقاء بهره وری و تکنولوژی، اقدام به شناسایی و رفع نیازهای فناوری واحدهای تولیدی نموده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل ادامه داد: در این راستا، حمایت از شناسایی، ارزیابی و دسته بندی نیازها و مسائل فناورانه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی یکی از مواردی است که مورد حمایت شرکت شهرکهای صنعتی قرار می گیرد و با شناسایی نیازهای فناورانه و احصاء مشکلات واحدهای تولیدی، از واحدهایی که نیاز به ارتقاء فناوری دارند در زمینه های مختلف از قبیل انتقال تکنولوژی حمایت مالی می شود.
به گفته وی، تاکنون مشکلات فناوری ۲۵ واحد تولیدی استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است که در جهت رفع آن تلاش خواهد شد.