تقویت زیرساخت های لازم اتحادیه های صنفی جلسه كميسيون نظارت مركز استان به منظور رسیدگی به امور اصناف با حضور رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و ساير اعضاء در محل سازمان تشكيل گرديد. رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با اشاره به […]

تقویت زیرساخت های لازم اتحادیه های صنفی
جلسه كميسيون نظارت مركز استان به منظور رسیدگی به امور اصناف با حضور رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و ساير اعضاء در محل سازمان تشكيل گرديد.
رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با اشاره به پویا کردن اصناف و تشکل های صنفی استان از اتاق اصناف اردبیل خواست، اتحادیه ها از لحاظ وضعیت و توان مالی با دلایل کارشناسی دسته بندی، و گزارش کاملی به اعضای جلسه ارائه شود تا براساس آن حق عضویت سالانه هر یک از اعضای اتحادیه ها تعیین شود.
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در راستای توانمند سازی اتحادیه ها با ادغام برخی از اتحادیه های صنفی اظهار داشت : در مرکز استان ۴۶ اتحادیه صنفی داریم که تعدادی از آنها واقعا از برخی ضعف ها ازجمله ضعف مدیریت و کسب درآمد برای اتحادیه ها رنج میبرند در اتحادیه های همگن ادغام شوندتا با تقویت زیرساخت های لازم وتوانمند شدن، بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند.
دکترصادقی در پایان این جلسه ضمن تقدیر از زحمات مضاعف اعضای حاضر در جلسه برای رفع مشکلات اصناف اظهار امیدواری کرد که اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تمام سعی و تلاش شان بر این باشد که اصناف را نسبت به دریافت پروانه کسب و مزایای حاصل از این امر روشنگری کرده و در این مورد شفاف سازی و فرهنگ سازی لازم انجام گیرد.