مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل : کلیه مشترکین خانگی و تجاری  شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مشمول خدمات بیمه مشترکین از سوی  بیمه کوثر  می باشند حسین قدیمی گفت : در اجرای قرارداد بیمه مشترکین ،  بین شرکت توانیر و بیمه کوثر ، پوشش بیمه ای این قرارداد از اول سالجاری […]

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

کلیه مشترکین خانگی و تجاری  شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مشمول خدمات بیمه مشترکین از سوی  بیمه کوثر  می باشند

حسین قدیمی گفت : در اجرای قرارداد بیمه مشترکین ،  بین شرکت توانیر و بیمه کوثر ، پوشش بیمه ای این قرارداد از اول سالجاری تا مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ می باشد

وی افزود : شرکت بیمه کوثر کلیه خسارت های جانی و مالی حادث شده از جریان برق به مشترکین برق خانگی و تجاری (سایر مصارف ) ، ساکنین و اشخاص ثالث در عرصه و اعیان ملک مشترک یا اختصاصی و  مشاعات ساختمان ها و واحدهای مسکونی و تجاری (سایر مصارف ) به سبب استفاده از انشعاب برق را تحت پوشش دارد .

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل بیان کرد  : مشترکین محترم می توانند در صورت وارد شدن هر گونه خسارت مالی و جانی ناشی از جریان  برق به آدرس:

www.aped.ir و یا http://tavanir.kins.ir و http://bime.tavanir.org.ir    مراجعه نمایند .

حسین قدیمی اظهار داشت : در این سامانه بیمه‌ی حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری در سال۹۹ و فرایند نحوه‌ی عملکرد و پرداخت خسارت به مشترکین زیان دیده به همراه لیست شعب شرکت بیمه‌ی کوثر قابل مشاهده و پیگیری است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیان نمود :

این سامانه در راستای تعامل و همکاری با مشترکین زیان دیده و برقراری ارتباط با شعب معرفی شده مطابق مفاد قرارداد راه اندازی شده است.

حسین قدیمی اعلام کرد : مشترکین زیان دیده می‌توانند با رجوع به این سامانه و بارگذاری مستندات پرونده خسارت شامل مدارک ؛ تصویر آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف کننده) یا تصویر صورت حساب پیامکی  آخرین قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک (مصرف کننده)، تصویر اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل خسارت ، اعلام خسارت نمایند

وی افزود :  در سامانه‌ی خسارت مشترکین برق، شش مرحله‌ی ورود اطلاعات، دریافت کد رهگیری، بررسی اولیه‌ی مدارک در سامانه توسط بیمه، اعلام نتیجه به مشترک، تایید دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت برای مشترکان زیان دیده در نظر گرفته شده است. که مشترکان باید با توجه به نوع خسارت مراحل ثبت نام خسارت را در سامانه ثبت کنند و مدارک خواسته شده را ضمیمه نمایند ، تا نسبت به پرداخت خسارت اقدام شود .