شهرام جباری/در حالي كه مسئولان بيمه سلامت خبر از راه‌اندازي سامانه جامع الكترونيكي در ارائه خدمات به بيمه‌شدگان را دارند، اما سرگرداني بيمه‌شدگان درد بي‌درمان شده است.

وعده‌ها با واقعيت‌ها همخواني ندارد
بيمه سلامت و سرگرداني بيمه‌شدگان
شهرام جباری/در حالي كه مسئولان بيمه سلامت خبر از راه‌اندازي سامانه جامع الكترونيكي در ارائه خدمات به بيمه‌شدگان را دارند، اما سرگرداني بيمه‌شدگان درد بي‌درمان شده است.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه از چند ماه پيش مسئولان بيمه سلامت در كشور و استان اردبيل تنها به شعار و وعده بسنده كرده و اقدام عملي در حل مشكلات بيمه‌شدگان را در دستور كار قرار ندادند اجراي نظام جامع الكترونيكي در اين بخش بر دامنه مشكلات افزوده و اسباب نارضايتي بيمه‌شدگان را مهيا كرده است.
نگاه سنتي و حتي فراتر از آن نگاه غير مسئولانه برخي از پزشكان و مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه سلامت مانع از تحقق نظام جامع الكترونيكي شده به طوري كه حتي در ارجاع بيماران به داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و ساير مراكز درماني مشكلات چندين برابر افزايش يافته و به نوعي سردرگمي را در اين حوزه به عينه مشاهده مي‌كنيم.
با وجود اينكه اعلام شده سامانه جامعي براي ارجاع بيماران بدون نسخه به مراكز تشخيصي و حتي داروخانه‌ها مهيا شده اما در مراجعه به ميدان سرچشمه اردبيل به عنوان كانون حضور پزشكان و مراكز تشخيصي و درماني شاهد بلاتكليفي‌ها به ويژه در حوزه بيمه سلامت و همچنين پوشش بيمه‌اي تكميلي گروه‌هاي مختلف جامعه هستيم كه هيچ همخواني با فرآيند نظام الكترونيكي در اين بخش ندارد.
مشكلي كه عمده بيماران گريبانگير آن هستند نحوه پذيرش و ارجاع آنها به مراكز تشخيصي به ويژه آزمايشگاه‌ها، راديولوژي‌ها، سونوگرافي‌ها و… است كه بايد مريض و همراهان آنها در چندين نوبت به دليل قطع سامانه و مشكلات متعدد بين مطب پزشك و مراكز تشخيصي در رفت و آمد باشند تا شماره ارجاعي را به صورت دقيق ثبت و امكان استفاده از مزاياي بيمه تكميلي براي مراجعه‌كنندگان فراهم آيد.
مديران بيمه سلامت كه در چند ماه اخير تنها به گزارش‌دهي اكتفا كرده و به صورت ميداني از دغدغه‌هاي مردم و بيمه‌شدگان مطلع نيستند، فضايي را فراهم كردند كه جز نارضايتي براي جامعه مخاطب چيز ديگري به همراه نداشته و به نظر مي‌رسد تداوم اين شرايط و سختي كار در مراجعات مكرر به مطب، مراكز تشخيصي، بيمارستان‌ها و حتي بهره‌مندي از پوشش بيمه‌اي تكميلي بر دامنه مشكلات افزوده و روز به روز مراجعين را رنجورتر خواهد كرد.
نبود زيرساخت كافي در نظام جامع الكترونيكي و همچنين اجرايي نشدن نظام ارجاع بيماران در كشور نه تنها مشكلاتي را در سال‌هاي اخير براي گروه‌هاي مختلف به وجود آورده بلكه نارضايتي بيماران و اطرافيان آنها را زمينه‌ساز شده به گونه‌اي كه بيمه‌ها نيز به رغم افزايش دريافتي‌ها خدمات مطلوبي را ارائه نمي‌كنند كه در اين بين بيمه سلامت از ضعيف‌ترين پوشش بيمه‌اي در سطح ملي و استاني برخوردار بوده و انتظار خانواده بزرگ بيمه سلامت بر اين است تا نگاهي مهربانانه به اين بخش زمينه آرامش بيشتر را براي بيمه‌شدگان فراهم كند.