هم اکنون🔸️اولین نشست خبری حجت الاسلام حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل به مناسبت هفته قوه قضاییه؛🔹️دستگاه قضایی متولی تولید نیست🔹️دستگاه قضایی ناظر است در رسیدگی به تخلفات در تمامی امور .🔹️واحد های تولیدی متولیان خاص خودش را دارد، نیمی از مشکلات واحدهای تولیدی بخاطر ترک فعل است که اخیرا این ترک فعل ها […]

هم اکنون
🔸️اولین نشست خبری حجت الاسلام حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل به مناسبت هفته قوه قضاییه؛
🔹️دستگاه قضایی متولی تولید نیست
🔹️دستگاه قضایی ناظر است در رسیدگی به تخلفات در تمامی امور .
🔹️واحد های تولیدی متولیان خاص خودش را دارد، نیمی از مشکلات واحدهای تولیدی بخاطر ترک فعل است که اخیرا این ترک فعل ها زیاد شده است.
🔹️در مجلس انقلابی کار زیر بنایی و اصلاح مسائل بانکی باید انجام بگیرد که نقش زیادی در تولید خواهد داشت.