پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر قلع و قمع درختان باغ شریعت توسط شهرداری اردبیل، بدینوسیله به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند اولاً: احدی از مالکین باغ موصوف ، پس از اخذ مجوز هرس و با همکاری مقام محترم  قضایی(معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب در حقوق عامه) ، در اسفند ماه سال۱۳۹۹ اقدام […]

پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر قلع و قمع درختان باغ شریعت توسط شهرداری اردبیل،

بدینوسیله به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند اولاً: احدی از مالکین باغ موصوف ، پس از اخذ مجوز هرس و با همکاری مقام محترم  قضایی(معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب در حقوق عامه) ، در اسفند ماه سال۱۳۹۹ اقدام به هرس اشجار موجود در باغ نموده است و در این راستا چندین اصله درخت خشک و پوسیده را نیز قطع کرده اند که این موضوع بلافاصله در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹باحضور کارشناسان فضای سبز و بازدید محلی، درخت سبزی که قطع شده باشد مشاهده نگردید که این مهم با ملاحظه تصاویر مربوطه کاملا محرز خواهد شد .

ثانیاً : شهرداری اردبیل و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل در صورت مشاهده هرگونه اقدامی به  قطع بدون مجوز درختان و فراهم کردن موجبات از بین رفتن درختان ، موضوع را از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری و باعاملین مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ ، توسعه و گسترش فضای سبز در شهرها برخورد می شود .

نهایتاً از همشهریان و فعالان محیط زیست استان اردبیل تقاضا می‌شود قبل از انتشار مطالب، صحت موضوع را از دستگاه های مرتبط جویا شده تا موجب تشویش اذهان عمومی همشهریان نگردد.