مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل : از اول فروردین ماه تا آخر اسفند ماه سال ۹۹ بیش از۱۵ هزار تن گاز مایع در نواحی شش گانه منطقه اردبیل تامین وتوزیع شده است . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ؛ سید حجت مدنی مدیر […]

 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل : از اول فروردین ماه تا آخر اسفند ماه سال ۹۹ بیش از۱۵ هزار تن گاز مایع در نواحی شش گانه منطقه اردبیل تامین وتوزیع شده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ؛ سید حجت مدنی مدیر منطقه در راستای مدیریت توزیع الکترونیکی گاز مایع با زیر ساخت بانکی و همچنین اجرای مطلوب این طرح در منطقه اظهار کرد : در ۱۲ماه گذشته سال ۹۹ به مقداربیش از۱۵ هزار تن گاز مایع در این استان تامین و توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصدکاهش داشته است .

وی با اشاره به تعداد ده هزار و پانصد خانوار مصرف کننده نفت سفید و گاز مایع در منطقه اظهار داشت : گاز مایع این دسته از مصرف کنندگان از طریق هشت شرکت موزع ، ۱۲ باب  تاسیسات  و ۱۵۳ عامل فروش گاز مایع توزیع می شود .