حسین قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت : در این راستا برنامه ریزی شده است تا تفاهم نامه همکاری با ۱۴۴ مشترک صنعتی با مجموع دیماند ۵۷ مگا وات و ۷۰۰ مشترک چاه کشاورزی با دیماند ۴۲ مگاوات در ایام تابستان انعقاد یابد  . وی افزود : استفاده از مولدهای خود تامین […]

حسین قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت : در این راستا برنامه ریزی شده است تا تفاهم نامه همکاری با ۱۴۴ مشترک صنعتی با مجموع دیماند ۵۷ مگا وات و ۷۰۰ مشترک چاه کشاورزی با دیماند ۴۲ مگاوات در ایام تابستان انعقاد یابد  .

وی افزود : استفاده از مولدهای خود تامین با ظرفیت ۶ مگاوات از دیگر برنامه های مدیریت مصرف و پاسخگویی بارسالجاری می باشد  .

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل عنوان کرد : برنامه ریزی برای عقد تفاهم نامه  با شرکت پخش فرآورده های نفتی برای اجرای قطع دو ساعته ۶۰ جایگاه به صورت دوره ای در ایام پیک تابستان به ظرفیت ۲.۵ مگاوات از دیگر برنامه های پیش بینی شده این شرکت است .

حسین قدیمی گفت : با هماهنگی که با استانداری اردبیل به عمل خواهد آمد ، ساعت کاری   ۷۰۰ اداره و بانک در استان جمعا با مجموع دیماند مصرفی ۵  مگا وات در تابستان سالجاری تغییر ساعت کاری خواهند داشت .

وی گفت : تعدیل مصرف روشنایی معابر با تعویض ۱۵۰۰ عدد لامپ LED و نیز افزایش کنتورهای فهام به ۴۰۰۰ دستگاه در شرکت توزیع برق استان اردبیل  انجام خواهد یافت .

حسین قدیمی افزود  : در سال ۱۳۹۸ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  به ۱۵۸ مشترک صنعتی، کشاورزی ، اداری ، عمومی و مولدهای خود تامین پاداش  ۱۵ میلیارد ریالی پرداخت  نموده است ،  که پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹، با ۱۰۰۰مشترک جهت همکاری با شرکت توزیع برق استان تفاهم نامه منعقد شود  تا در صورت همکاری از ” پاداش همکاری ” بهره مند شوند .