در روزهای شلوغ انتخاباتی ، بروشور الکترونیکی www.baham1400.ir، بر بستر اینترنت داخلی، صفحه اینستاگرام وکانال تلگرام @baham1400_ir بستری جامع برای شهروندان وکاندیداها ی شورای شهر آماده خدمت رسانی است فقط کافیست یک سر بزنید تا از انتخابات شورای شهر آگاه شوید. اگر در این شلوغی وهیاهوی انتخابات سردرگمید ونمی دانید از کدام منبع استفاده کنید. […]

در روزهای شلوغ انتخاباتی ، بروشور الکترونیکی www.baham1400.ir، بر بستر اینترنت داخلی، صفحه اینستاگرام وکانال

تلگرام @baham1400_ir بستری جامع برای شهروندان وکاندیداها ی شورای شهر آماده خدمت رسانی است فقط کافیست یک

سر بزنید تا از انتخابات شورای شهر آگاه شوید.

اگر در این شلوغی وهیاهوی انتخابات سردرگمید ونمی دانید از کدام منبع استفاده کنید.

باهم ۱۴۰۰ بهترین ابزار برای ارائه برنامه ها به شهروندان ارایه می نماید باهم۱۴۰۰ تمام مشکلات شما را حل می کند وزمان رابرایتان به ارمغان آورد.

بروشور با هم ۱۴۰۰بر بستر اینترنت داخلی، صفحه اینستاگرام وکانال تلگرام مجموعه ای جامع برای شهروندان وکاندیداها ی شورای شهر ایجاد نموده برای اطلاعات بیشتر فقط کافی است که سر بزنید تا از سیر تا پیاز انتخابات شواری شهر سر دربیاورید