هم اکنون …. بازدید رئیس کل دادگستری استان اردبیل با همراهی دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان های استان از کارخانه ابزار سبلان اصل در راستای حمایت قضایی از تولید و اشتغال مشروع و قانونی در استان و رفع موانع تولید حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل در حاشیه این بازدید افزود […]

هم اکنون ….
بازدید رئیس کل دادگستری استان اردبیل با همراهی دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان های استان از کارخانه ابزار سبلان اصل در راستای حمایت قضایی از تولید و اشتغال مشروع و قانونی در استان و رفع موانع تولید

حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل در حاشیه این بازدید افزود ؛ طبق توافق به عمل آمده این شرکت با بنیاد تعاون زندان مقرر شده است زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر از مددجویانکل استان با مونتاژ قطعات تولیدی این شرکت به وجود آید .
وی افزود ؛ ایجاد اشتغال برای مددجویان بهترین کمک برای بازاجتماعی کردن آنها با کسب درآمد حلال است که منجر به حرفه آموزی آنها پس از اتمام محکومیت و بازگشت به آغوش اجتماع و خانواده خواهد بود.

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل