سجاد انوشیروانی: ۵ پروژه ورزشی در شهرستان خلخال فعال می باشد دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل در جلسه ستاد تسهیل و بررسی وضعیت پروژه های خلخال از فعال بودن ۵ پروژه ورزشی خلخال خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل،جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید و بررسی وضعیت پروژه های […]

سجاد انوشیروانی: ۵ پروژه ورزشی در شهرستان خلخال فعال می باشد
دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل در جلسه ستاد تسهیل و بررسی وضعیت پروژه های خلخال از فعال بودن ۵ پروژه ورزشی خلخال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل،جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید و بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان خلخال به ریاست دکتر عاملی استاندار و باحضوردکتر نظری نماینده ومدیر کل ورزش و جوانان و جمعی ازمدیران کل درسالن شهید رجایی فرمانداری خلخال برگزار شد.
دکتر انوشیروانی مدیرکل ورزش وجوانان با اعلام اینکه از۶ پروژه نیمه تمام عمرانی خلخال ۵ پروژه فعال بوده و سالن ورزشی روستای لمعه دشت پس از اتمام برآورد اولیه مناقصه آن برگزار خواهد شد.
دکتر انوشیروانی به فعال شدن زمین چمن مصنوعی فوتبال پوریای ولی ،خوابگاه ورزشکاران وسالنهای ورزشی روستاهای طولش و اندبیل پس از ۸سال تعطیلی اشاره وبه بهره برداری رسیدن زمین چمن مصنوعی تاپایان سال قول مساعد دادند.
مدیر کل ورزش وجوانان استان به ۲۰۰میلیاردتومان اعتبار مورد نیاز برای تعمیرات وتجهیزات اماکن ورزشی درسطح استان وبه عدم برقراری اعتبار برای تعمیرات وتجهیزات اماکن ورزشی خلخال درکمیته برنامه ریزی شهرستان اشاره وبه محض برقراری اعتبار ازمحل ارزش افزوده نسبت به انجام تعمیرات وتجهیزات اماکن ورزشی خلخال بااولویت بندی اقدام خواهد شد.
مدیرکل ورزش وجوانان ازمشارکت بنیاد علوی درتکمیل پروژه های نیمه تمام خلخال تقدیروتشکر نمودند .