مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در جلسه هم اندیشی دستگاههای نظارتی در اداره کل گفت:  گسترش عدالت مالیاتی و عدلات اجتماعی گامی در راستای نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی است. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، جلسه هم اندیشی دستگاههای نظارتی در اداره کل با هدف پیشگیری از فرار مالیاتی ، […]

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در جلسه هم اندیشی دستگاههای نظارتی در اداره کل گفت:  گسترش عدالت مالیاتی و عدلات اجتماعی گامی در راستای نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، جلسه هم اندیشی دستگاههای نظارتی در اداره کل با هدف پیشگیری از فرار مالیاتی ، وصول معوقات مالیاتی و اتخاذ تدابیر لازم برگزار شد.

ابراهیم قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی خاطر نشان کرد :تلاش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیـاتی پیشرو و قوی در کشور می توانـد تـاثیر مهمـی در کـاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عمومی باشد. وی افزود: با وصول معوقات مالیاتی علاوه بر احقاق حقوق حقه دولت، عدالت مالیاتی نیز رعایت می شود.

قلی زاده سازمان مطلوب را سازمانی دانست که درآن عدالت مالیاتی به نحو مناسب رعایت شده باشد که این مهم  مستلزم نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی است. وی هدف از اخذ مالیات را صرفا تحصیل درآمد برای دولت ندانست و گفت: هدف از وصول درآمدهای مالیاتی علاوه بر تعدیل ثروت، رضایتمندی مؤدی و برقرای عدالت اجتماعی است.

در ادامه مهدوی دبیر معوقات مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل ضمن ارائه گزارشی از میزان معوقات مالیاتی گفت: سازمان رویکرد خود را تغییر داده و به سمت هوشمند سازی نظام مالیاتی در حرکت است. وی افزود هدف سازمان تمکین داوطلبانه مودیان و تشویق آنان برای پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت مالیاتی با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان دانست.

در پایان جلسه هریک از مسئولان دستگاههای نظارتی نقطه نظرات خود را بیان کردند. وبرای پیش گیری از جرم فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی اداره کل تدابیر لازم را اتخاذ نمودند.