هم اکنون … حضور دادستان مرکز استان با همراهی شهردار کلانشهر اردبیل در محلات جعفریه ، سعدی و معجز به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان ، به منظور نظارت بر نحوه برف روبی محلات مختلف با همراهی شهردار اردبیل به محلات جعفریه ، […]

هم اکنون …
حضور دادستان مرکز استان با همراهی شهردار کلانشهر اردبیل در محلات جعفریه ، سعدی و معجز

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان ، به منظور نظارت بر نحوه برف روبی محلات مختلف با همراهی شهردار اردبیل به محلات جعفریه ، سعدی و معجز مراجعه و از نزدیک شاهد و ناظر کیفیت نحوه برف روبی عوامل مربوطه در محلات فوق الذکر شد.

وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای عوامل زحمت کش شهرداری علیرغم کمبود امکانات ، در بارش سنگین برف اخیر خواستار سرعت بخشیدن به عملیات برف روبی شد و در پایان افزود ؛ برای تشکیلات قضایی استان و بالاخص دادستانی در راستای احیای حقوق عامه و نظارت بر نحوه انجام وظایف توسط مسئولان استان هیچ خط قرمزی متصور نیست.