واکنش آیت الله عاملی امام‌جمعه اردبیل به مصاحبه اخیر استاندار آذربایجان شرقی در خصوص انتقال آب ارس مصاحبه استاندار آذربایجان شرقی همه ما را نگران کرد ایشان رسماً اعلام کرده‌اند که آب ارس را به مرند و شبستر و دریاچه ارومیه می‌برند و عجیب این است که نگفته برای شرب چون مانع آب شرب شدن […]

واکنش آیت الله عاملی امام‌جمعه اردبیل به مصاحبه اخیر استاندار آذربایجان شرقی در خصوص انتقال آب ارس

مصاحبه استاندار آذربایجان شرقی همه ما را نگران کرد ایشان رسماً اعلام کرده‌اند که آب ارس را به مرند و شبستر و دریاچه ارومیه می‌برند و عجیب این است که نگفته برای شرب چون مانع آب شرب شدن در ادبیات انسانی و دینی جا ندارد می گوید برای شرب و کشاورزی و صنعت و پرکردن دریاچه ارومیه و سیراب کردن دشت شبستر و مرند و مهم تر اینکه می گوید اجازه رئیس جمهور را هم گرفته اند و رئیس جمهور دستور پرداخت بودجه لازم را داده است

در این بین معلوم نیست که حقابه تاریخی دشت مغان چه می‌شود و این که ۳ هزار میلیارد تومان که با دستور مقام معظم رهبری در پایاب سد خداآفرین هزینه شده چه می‌شود؟ ذهن ما هم گره پیدا کرده و مدیریت آرمانی مدیریتی است که گره های ذهنی ملت را باز کند نه اینکه گره درست کند یا بر گره ها اضافه کند قطعاً استان آذربایجان‌شرقی از ارس حقابه دارد اما آیا حقابه بحدی است که ابر پروژه درست کند آیا کسی نباید بیاید و اذهان را روشن کند که مثلا آنها فقط به اندازه حقابه خود می خواهند آب ببرند؟

استاندار محترم آذربایجان‌شرقی گفته که این پروژه ابر پروژه ملی است و تا سه سال افتتاح خواهد شد و آب برداشتی بعد از تامین آب کشاورزی، صنعت و شرب برای سه میلیون نفر، آب اضافه را به دشت شبستر و دریاچه ارومیه هدایت خواهیم کرد ایشان می فرماید که این احسان توسط نمایندگان شهرهای منطقه تامین شده است و حالا ما هم از نمایندگان خودمان می‌خواهیم حداقل توضیحات لازم را بیان کنند که آیا این حجم عظیم آب از حقابه مغان است یا یک حقابه جدید است؟ اگرشق دوم است وزرات نیرو با چه مبنایی اجازه آن را داده است؟