در دیدار اعضای انجمن “رِسبان” با رییس شورای شهر مطرح شد: طیب حیدری: حامی “بانوان رسانه” کرمانشاه هستیم رییس شورای شهر کرمانشاه در دیدار با روسای کمیته های انجمن رِسبان استان کرمانشاه بر حمایت همه جانبه از بانوان رسانه استان تاکید کرد. طیب حیدری در این دیدار با اشاره به سختی های کار خبرنگاران، گفت: […]

در دیدار اعضای انجمن “رِسبان” با رییس شورای شهر مطرح شد:
طیب حیدری: حامی “بانوان رسانه” کرمانشاه هستیم

رییس شورای شهر کرمانشاه در دیدار با روسای کمیته های انجمن رِسبان استان کرمانشاه بر حمایت همه جانبه از بانوان رسانه استان تاکید کرد.

طیب حیدری در این دیدار با اشاره به سختی های کار خبرنگاران، گفت: سختی های این حرفه بر کسی پوشیده نیست و این میان بانوان رسانه به دلیل روحیه لطیف و حساس بیش از همه در معرض آسیب هستند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از بانوان رسانه ای استان، گفت: همه مسئولین باید حامی و پشتیبان بانوان خبرنگار بوده و بستر کار مناسب را برای آنها فراهم کنند.

وی با قدردانی از اعضای انجمن رِسبان کرمانشاه، راه اندازی این انجمن را نوید بخش روزهای خوب و آینده ای امید بخش برای بانوان رسانه دانست و افزود: وجود چنین تشکیلاتی می تواند به ایجاد انگیزه و نشاط در میان بانوان رسانه کمک کرده و موجب ارتقا بیش از پیش جایگاه آنان شود.

حیدری با تاکید بر اینکه شورای شهر کرمانشاه حامی جدی بانوان رسانه استان خواهد بود، گفت: هرکاری که در توانمان باشد برای انجمن بانوان رسانه استان دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم همکار و همراه انجمن رِسبان در حمایت از بانوان رسانه استان باشیم.

در این نشست روسای کمیته های انجمن رسبان استان کرمانشاه ضمن معرفی این انجمن و بیان دغدغه های بانوان رسانه، به تشریح مهم ترین برنامه های انجمن در راستای اعتلای جایگاه بانوان رسانه استان پرداختند.