برگزاری اولین ملاقات مردمی دادستان مرکز استان در سال جدید در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ملاقات عمومی دادستان مرکز استان با شروع امسال نیز به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید. علاوه بر […]

برگزاری اولین ملاقات مردمی دادستان مرکز استان در سال جدید در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ملاقات عمومی دادستان مرکز استان با شروع امسال نیز به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید.
علاوه بر پاسخ گویی روزانه به اربابان رجوع ، امروز در اولین برنامه ملاقات های منظم هفتگی، دفتر دادستانی میزبان بیش از ۴۵ نفر ارباب رجوع بود که با حضور سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان و معاونین دادستان ، دستورات لازم قضایی صادر شد.