همزمان با مساعد شدن شرایط جوی صورت گرفت؛ تداوم عملیات لکه‌گیری معابر شهر اردبیل با آسفالت گرم با مساعد شدن شرایط جوی، تداوم عملیات لکه‌گیری با آسفالت گرم توسط دستگاه فلاکس و اکیپ آسفالت سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری در حال انجام است. نقی قبایی مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اردبیل با […]

همزمان با مساعد شدن شرایط جوی صورت گرفت؛
تداوم عملیات لکه‌گیری معابر شهر اردبیل با آسفالت گرم

با مساعد شدن شرایط جوی، تداوم عملیات لکه‌گیری با آسفالت گرم توسط دستگاه فلاکس و اکیپ آسفالت سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری در حال انجام است.

نقی قبایی مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اردبیل با اعلام این خبر، افزود: با توجه به طولانی بودن روزهای یخبندان و برفی در زمستان سال گذشته، آسفالت بخشی از معابر شهر دچار آسیب‌دیدگی شده بود که همزمان با بهبود شرایط جوی و افزایش دمای هوا و با تلاش اکیپ‌های آسفالت سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری این بخش‌های آسیب‌دیده با به‌کارگیری دستگاه فلاکس در حال آسفالت ریزی است.