دکتر بهلول تکلوی مدیر کل دامپزشکی استان در دیدار با دکتر کاظم دبیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل که در محل استانداری انجام شد به مشکلات و تنگناهای دامپزشکی در حوزه کمبود اعتبارات و نیروی انسانی اشاره و خواستار مساعدت و حمایت مالی در تامین اعتبار لازم به منظور جذب نیرو در قالب […]

دکتر بهلول تکلوی مدیر کل دامپزشکی استان در دیدار با دکتر کاظم دبیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل که در محل استانداری انجام شد به مشکلات و تنگناهای دامپزشکی در حوزه کمبود اعتبارات و نیروی انسانی اشاره و خواستار مساعدت و حمایت مالی در تامین اعتبار لازم به منظور جذب نیرو در قالب طرح و قرارداد نیروی انسانی ۳۶ ماهه با رده های مختلف دانش آموختگان دامپزشکی برای پیشبرد اهداف و خدمات دامپزشکی در جامعه شد.
در این دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ضمن خدا قوت و تشکر و قدردانی ازمجموعه فعالیت های دامپزشکی استان حمایت های خود را از طرح های اجرایی دامپزشکی اعلام و برای کمک به تامین اعتبارات با همکاری بین بخشی دستگاههای مرتبط قول مساعد داد و بر پیگیری آن تاکید کرد.