🔺صفری در بازدید سرزده از ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی تاکید کرد: لزوم به کارگیری شیوه های نوین در امر امداد و نجات   🔹️شهردار اردبیل در جریان بازدید سرزده  از محل ایستگاه شماره ۶ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بر لزوم به کارگیری شیوه های نوین و موثر در بهبود خدمات و […]

🔺صفری در بازدید سرزده از ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی تاکید کرد:
لزوم به کارگیری شیوه های نوین در امر امداد و نجات

  🔹️شهردار اردبیل در جریان بازدید سرزده  از محل ایستگاه شماره ۶ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بر لزوم به کارگیری شیوه های نوین و موثر در بهبود خدمات و عملیات امداد و نجات این سازمان تاکید کرد.

🔹️به گزارش مدیریت  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل، محمود صفری در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران مجموعه شهرداری و رئیس ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی انجام گرفت، ضمن بازدید از تجهیزات و دیدار با کارکنان این ایستگاه در جریان آخرین وضعیت آمادگی نیروها و کارکرد تجهیزات قرار گرفت و در راستای کمک به رفع برخی نواقص و نیازها قول مساعد داد.