هشدارمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل : درج هرگونه انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز غیر قانونی بوده و با متخلّفان مطابق قانون برخورد می شود/ مجازات حبس در انتظار پیش فروشندگان خارج از دفترخانه اسناد رسمی به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در […]

هشدارمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل : درج هرگونه انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز غیر قانونی بوده و با متخلّفان مطابق قانون برخورد می شود/ مجازات حبس در انتظار پیش فروشندگان خارج از دفترخانه اسناد رسمی
به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص بررسی نحوه اجرای قانون پیش فروش ساختمان و اتخاذ تصمیمات لازم برای تسهیل، اجرا و رفع موانع احتمالی، جلسه ای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیران و مسئولان متولی دستگاه های اجرایی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان اردبیل، جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه با تشریح جزئیات قانون پیش فروش ساختمان بر لزوم اجرایی نمودن جامع و کامل این قانون در استان تأکید نمود و اظهار داشت: متأسفانه به دلیل عدم اجرای کامل این قانون شاهد تشکیل پرونده های متعدد در محاکم هستیم لذا ضروری است تا دستگاه های متولی و ناظر دقت و نظارت کافی بر این امر داشته باشند تا از بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی پیشگیری شود.
وی گفت: مطابق قانون اجازه پیش فروش ساختمان منوط به پیشرفت ۳۰ درصدی کار است و خریدار باید پس از مذاکرات مقدماتی در بنگاه های املاک، برای تنظیم سند پیش فروش رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید.
وی با اعلام اینکه به جد پیگیر اجرایی نمودن جامع و کامل این قانون در استان هستیم، هشدار داد: هرگونه انتشار آگهی پیش فروش ساختمان از سوی اشخاص در مطبوعات و رسانه ها بدون اخذ مجوز غیر قانونی بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود ومطابق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مجازات حبس در انتظار پیش فروشندگان خارج ازدفترخانه خواهد بود.
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل