۲درصد واحدهای راکد تولیدی کشور در اردبیل است رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اردبیل گفت: دو درصد واحدهای تولیدی وصنعتی راکد ونیمه فعال کشور در استان اردبیل واقع شده است. صادقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل اظهار کرد: جلسات کارگروه تسهیل استان بصورت هفتگی وبا بررسی ۱۵ […]

۲درصد واحدهای راکد تولیدی کشور در اردبیل است
رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اردبیل گفت: دو درصد واحدهای تولیدی وصنعتی راکد ونیمه فعال کشور در استان اردبیل واقع شده است.
صادقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل اظهار کرد: جلسات کارگروه تسهیل استان بصورت هفتگی وبا بررسی ۱۵ تا ۲۰ پرونده واحدهای تولیدی وصنعتی مشکل دار برگزار می شود.
وی بیان کرد: صاحبان واحدهای تولیدی وصنعتی مشکلات خود را از قبیل مانع تراشی بانک های عامل در پرداخت تسهیلات ، طولانی شدن صدور مجوزها وتنگناهای بهبود فضای کسب وکار مطرح کردند.
وی گفت: در جلسه امروز دبیر ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور حاضر شده ودر جریان مصوبات وگره گشایی مشکلات واحدهای تولیدی قرار گرفتند.
دبیر ستاد تسهیل استان اردبیل افزود: در استان اردبیل ۲۴۲ واحدی تولیدی راکد وغیر فعال شناسایی شده که برای فعال کردن آنها پرداخت تسهیلات ثابت وسرمایه در گردش، تامین مواد اولیه ونوسازی ناوگان ماشین الات واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
صادقی گفت: سیاست وزارت صمت تکمیل واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۸۰درصد وهمچنین افزایش ظرفیت واحدهای تولید متناسب با صدور پروانه است.
وی تصریح کرد: در چهار ماه گذشته جلسات کارگروه تسهیل مرتب برگزار شده که عمده مطالبات صنعتگران وکار آفرینان تقسیط واستمهال بدهی بانکی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، مشکلات بیمه ای، مالیاتی وهمراهی راهداری وامور اراضی در گره گشایی مشکلات ودغدعه هاست.