توزیع بیش از ۶۳۲ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در هشت ماهه گذشته از سال جاری بیش از ۶۳۲ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع شد. به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش […]

توزیع بیش از ۶۳۲ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در هشت ماهه گذشته از سال جاری بیش از ۶۳۲ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع شد.
به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی درباره تامین و توزیع سوخت استان بیان کرد: این میزان فرآورده‌‌ در سال ۱۴۰۰ و از ابتدای سال تا پایان آبان ماه در استان اردبیل و دیگر مناطق زیر پوشش سوخت رسانی این منطقه مصرف شد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش مشاهده می شود.
این مقام مسئول درباره مصرف سوخت بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو ۴، در بازه زمانی فوق نسبت به همین مدت در سال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام مصرفی امسال و سال قبل افزایش ۱۵ درصد داشته است.
ایشان تصریح کرد: مصرف نفتگاز (گازوئیل) هم در ۲۴۶ روز سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حکایت از افزایش ۵ درصد دارد.
مدنی از کاهش ۱۵ درصد نفت سفید و کاهش ۲۹ درصد نفتکوره هم در همین مدت نسبت به سال ۹۹ خبر داد و افزود: درصد میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در مدت زمانی فوق در بخش های حمل و نقل ۶۴ درصد، حرارتی ۳ درصد، برق(نیروگاه) ۲۰ درصد، کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و پروژه ها بترتیب ۱و ۲درصد اعلام کرد.