جلسه شورای هماهنگی هیئت های حل اختلاف مالیاتی به ریاست مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل و با حضور نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی دراتاق جلسات اداره کل برگزار شد و آقای آقاقلیزاده به عنوان سرپرست جدید هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی شد. به گزارش روابط مدیر کل امور مالیاتی با ارائه آمار وصولی […]

جلسه شورای هماهنگی هیئت های حل اختلاف مالیاتی به ریاست مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل و با حضور نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی دراتاق جلسات اداره کل برگزار شد و آقای آقاقلیزاده به عنوان سرپرست جدید هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی شد.
به گزارش روابط مدیر کل امور مالیاتی با ارائه آمار وصولی گفت: مازاد وصولی مالیاتی نتیجه تلاش و زحمات همکاران و تعامل مناسب مودیان فرهیخته است وی با تقدیر و تشکر از زحمات همکاران بر فرهنگ سازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی مناسب مالیاتی موجب تقویت تمکین داوطلبانه مودیان برای پرداخت مالیات خواهد شد.
قلی زاده اعمال تغییرات در سازمان را برای پیشرفت سازمان موثر دانسته افزود: تغییر اگر نباشد سیستم دچار رکود خواهد شد و کارایی خود را از دست خواهد داد.
وی با بررسی آمار عملکرد هیئت های حل اختلاف در اردبیل و شهرستان ها از معاونین خواست با برنامه‌ریزی مناسب با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۸ق.م.م(حل و فصل پرونده‌های مالیاتی از طریق تعامل با مودی) ارجاع پرونده به هیات ها را کاهش دهند.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل نظارت بر کیفیت آراء حل اختلاف را ضروری دانست و گفت: سعی شود در هیئت حل اختلاف مالیاتی پرونده های مالیاتی به تدقیق نمایندگان محترم حل و فصل شده از ارجاع آنها به اجرای قرار و اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید.وی افزود: نمایندگان اصناف هر چه سریعتر تعیین شده و در صورت مکاتبه جهت معرفی چند نفر با اتحادیه ها انجام گیرد.و شهرستانها نیز اسامی نمایندگان اتحادیه را ارسال نمایند تا احکام لازم صادر گردد.
مدیر کل امور مالیاتی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را یکی از قسمتهای مهم اداره دانست و افزود :با افزایش نیروی انسانی ماهر و شایسته امید است این قسمت تقویت شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت احترام متقابل و تاکید بر اخلاقیات در اداره کل، تکریم ارباب‌رجوع را واجب دانست و از همکاران خواست بیش از پیش با احترام و اخلاق با آنان برخورد کنند.
در ادامه اعضای هیئت حل اختلاف به بیان نقطه نظرات خود پرداخته به سوالات و ابهامات آنان توسط مدیر کل پاسخ های لازم داده شد.
در پایان این جلسه حکم سرپرستی هیئت های حل اختلاف مالیاتی به آقای آقاقلیزاده اهدا شد