حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی دو برابر شد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: در سال ۹۹ تعداد ۱۸۸ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه گذاران منعقد گردید که این آمار یک رکورد تاریخی برای شهرک های صنعتی استان محسوب می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد […]

حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی دو برابر شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: در سال ۹۹ تعداد ۱۸۸ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه گذاران منعقد گردید که این آمار یک رکورد تاریخی برای شهرک های صنعتی استان محسوب می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در سال ۹۸ میزان ۳۴ هکتار زمین صنعتی به متقاضیان واگذار شده بود که این آمار با افزایش نزدیک به دو برابری در سال گذشته به ۶۷ هکتار افزایش پیدا کرد.اهلی افزود: با این میزان واگذاری ها در سال گذشته، میزان کل قراردادهای این شرکت با سرمایه گذاران به بیش از ۱۴۷۰ قرارداد واگذاری زمین افزایش پیدا کرد.وی ادامه داد: از میان ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی استان، در ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی امکان واگذاری وجود دارد و عملیات آماده سازی در ۲ ناحیه صنعتی دیگر نیز آغاز شده است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل سهم شهرک صنعتی اردبیل(۲) و نواحی صنعتی پارس آباد، مشگین شهر و نیر را در میزان واگذاری های سال ۹۹ قابل توجه دانست که این واگذاری ها در سایه اعطای مشوقات به سرمایه گذاران بوده است.اهلی این افزایش واگذاری ها را نشانگر افزایش میل به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان برشمرد که نوید بخش شکوفایی صنعت و افزایش اشتغال استان خواهد بود.وی ادامه داد: تلاش می شود تا با تامين زيرساخت ها در شهرک های صنعتی، میزان سرمایه گذاری ها در استان افزایش یابد هرچند ممکن است کاستی هایی نیز در این راه وجود داشته باشد.