حضور دادستان مرکز استان در سازمان اموال تملیکی استان به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، دادستان مرکز استان با همراهی مسئولان ذیربط در ششمین حضور مستمر خود در سازمان اموال تملیکی استان بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتتر این اموال تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، در […]

حضور دادستان مرکز استان در سازمان اموال تملیکی استان

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، دادستان مرکز استان با همراهی مسئولان ذیربط در ششمین حضور مستمر خود در سازمان اموال تملیکی استان بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتتر این اموال تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، در راستای اجرای برنامه های کلی نظام و دستگاه قضایی مبنی بر تعیین تکلیف فوری اموال تملیکی ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان، برای ششمین بار متوالی در سال ۱۴۰۰، در سازمان اموال تملیکی استان حضور یافت و بر لزوم تعیین تکلیف فوری آن مطابق با قوانین و مقررات تأکید نمود.