جلسه سازماندهی و توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد به گزارش رواب عمومی دادگستری استان اردبیل، حجت الاسلام و السلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تبیین اهمیّت و نقش مشاوره های خانواده در کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق، برلزوم فرهنگ سازی استفاده از […]

جلسه سازماندهی و توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد

به گزارش رواب عمومی دادگستری استان اردبیل، حجت الاسلام و السلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تبیین اهمیّت و نقش مشاوره های خانواده در کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق، برلزوم فرهنگ سازی استفاده از مشاوره های روانشناسی در بین خانواده ها با استفاده از ظرفیّت رسانه ها و فضای مجازی تأکید نمود.
وی در ادامه با یاد آوری اینکه مشاوره های خانواده می توانند نقش ممتازی در کاهش اختلافات خانوادگی و ایجاد تفاهم مابین زوجین و روحیّه گذشت در بین آنها را تقویت کنند گفت: بر همین مبنا باید خدمات روانشناسی و مشاوره در جامعه در سطح قابل قبولی اطلاع رسانی شده و آگاهی دهی لازم انجام پذیرد و خدمات به سمت و سویی برود که مردم برای مراجعه به مراکز مشاوره ای بیش از پیش راغب شوند.
در ابتدای این جلسه، جلال آفاقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ارائه گزارشی از عملکرد مراکز مشاوره در پرونده های طلاق مطروحه در دادگستری استان پرداخت و در ادامه نیز اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه پرداختند.