توزیع نزدیک به ۵۴۷ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در هفت ماهه گذشته نزدیک به ۵۴۷ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع شد. به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه […]

توزیع نزدیک به ۵۴۷ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در هفت ماهه گذشته نزدیک به ۵۴۷ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع شد.
به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی درباره تامین و توزیع سوخت استان بیان کرد: این میزان فرآورده‌‌ در سال ۱۴۰۰ و از ابتدای سال تا پایان مهر ماه در استان اردبیل و دیگر مناطق زیر پوشش سوخت رسانی این منطقه مصرف شد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد افزایش مشاهده می شود.
این مقام مسئول درباره مصرف سوخت بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو ۴، در بازه زمانی فوق نسبت به همین مدت در سال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام مصرفی امسال و سال قبل افزایش ۱۴ درصد داشته است.
ایشان تصریح کرد: مصرف نفتگاز (گازوئیل) هم در ۲۱۶ روز سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حکایت از برابری برداشت با سهمیه تعیین شده دارد.
مدنی از کاهش ۱۵ درصد نفت سفید و ۲۸درصد نفتکوره هم در همین مدت نسبت به سال ۹۹ خبر داد و افزود: درصد میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در مدت زمانی فوق در بخش های حمل و نقل ۶۵ درصد، حرارتی ۳ درصد، برق(نیروگاه) ۱۹درصد، کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و پروژه ها بترتیب ۱و ۲درصد اعلام کرد.