بانوان قشر حساس و تاپیر گذار جامعه هستند یه گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز:زهرا قدیمی نائب رئیس شورای اسلامی شهراردبیل در جلسه هم اندبشی بانوان رسانه با ربیس و نایب رئیس شورای شهر؛با اشاره به اینکه فراهم کردن امنیت ورزشی ، فکری و روحی بانوان اردبیل بیش از هرزمانی احساس می شودگفت: باید تمام نهاد […]

بانوان قشر حساس و تاپیر گذار جامعه هستند

یه گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز:زهرا قدیمی نائب رئیس شورای اسلامی شهراردبیل در جلسه هم اندبشی بانوان رسانه با ربیس و نایب رئیس شورای شهر؛با اشاره به اینکه فراهم کردن امنیت ورزشی ، فکری و روحی بانوان اردبیل بیش از هرزمانی احساس می شودگفت: باید تمام نهاد و مسئولان برای ایجاد امنیت ورزشی ، فکری و روحی بانوان شهرمان گام بردارند.

بانوی اول شورا  با بیان اینکه در جلسه با بانوان رسانه ای استان مشکلات بانوان مطرح شد افزود: دراین‌جلسه امنیت ورزشی و امنیت فکری و روحی بانوان عنوان و جهت رفع و مرتفع کردن مشکلات درخواست هایی انجام شد که شورای شهر اردبیل تصمیم دارد درصورت نیاز سالن ورزشی ، فرهنگسرا و پارک و …. در اختیار آنها قرار می دهد.

زهرا قدیمی اضافه کرد؛ بانوان قشر حساس و تاپیر گذار جامعه هستند که جهت ایجاد فضاهای مناسب ورزشی ، هنری و فرهنگی باید ارگان ها تلاش کنند .