انجام عملیات اکتشاف مقدماتی در وسعتی بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربعصادقی افزود: در حوزه معدن در سال‌های اخیر کارهای مهمی در بخش اکتشاف، صدور پروانه، بهره‌برداری و شناسایی معادن راکد انجام شده تا حرکت‌های امیدبخشی را در این حوزه شاهد باشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در […]

انجام عملیات اکتشاف مقدماتی در وسعتی بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع
صادقی افزود: در حوزه معدن در سال‌های اخیر کارهای مهمی در بخش اکتشاف، صدور پروانه، بهره‌برداری و شناسایی معادن راکد انجام شده تا حرکت‌های امیدبخشی را در این حوزه شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در استان اردبیل عملیات اکتشاف مقدماتی در وسعتی بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع به اتمام رسیده و برای ادامه عملیات اکتشاف تفصیلی در ۱۶ محدوده امیدبخش اقدامات شروع شده است.

صادقی اضافه کرد: برای ۱۲ محدوده پروانه اکتشاف صادر و برای چهار محدوده نیز در مرحله صدور پروانه اکتشاف هستیم.

وی بیان کرد: استان اردبیل در به نتیجه رسیدن مطالعات اکتشافی در پهنه‌های اکتشافی رتبه اول را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

صادقی ادامه داد: از بین محدوده‌های مورد تاکید برای دو محدوده عملیات اکتشاف تفصیلی به اتمام رسیده و در مرحله بررسی و صدور گواهی کشف هستیم.

وی مواد کشف شده را بیش از ۱۵۳ میلیون تن اعلام کرد و گفت: این مواد شامل کانی سنگ مس، مولیبدن و طلاست.