🔻اطلاعیه 🔹️به اطلاع عموم می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مجمع انتخاباتی هیاتهای بوکس ، بولینگ و بیلیارد ، تنیس، انجمن های ورزشهای رزمی، جودو، کاراته، ترای اتلون ،چوگان را با شرایط ذیل برگزار نماید، لذا از کلیه علاقمندان احراز پست ریاست هیاتهای فوق الذکر دعوت می گردد. […]

 

🔻اطلاعیه

🔹️به اطلاع عموم می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مجمع انتخاباتی هیاتهای بوکس ، بولینگ و بیلیارد ، تنیس، انجمن های ورزشهای رزمی، جودو، کاراته، ترای اتلون ،چوگان را با شرایط ذیل برگزار نماید، لذا از کلیه علاقمندان احراز پست ریاست هیاتهای فوق الذکر دعوت می گردد.

🔹️جهت دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از مورخه ۲۳/۸/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۸/۱۴۰۰ ( بمدت یک هفته کاری) فرصت دارند به دبیرخانه مجامع هیاتهای ورزشی استان واقع درمعاونت جوانان (میدان توحید جنب دانشگاه آزاد شاهد) مراجعه کنند.