شهردار اردبیل گفت: شهرداری اردبیل آمادگی واگذاری زمین به سرمایه گذاران بخش خصوصی را با هدف توسعه اماکن ورزشی دارد. محمود صفری در نشست اعضای شورای شهر با مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل اظهار کرد: جوایز قهرمانان ورزشی باید از یک الگوی تعریف شده و مصوب در کشور تبعیت کرده و سامان پیدا کند. […]

شهردار اردبیل گفت: شهرداری اردبیل آمادگی واگذاری زمین به سرمایه گذاران بخش خصوصی را با هدف توسعه اماکن ورزشی دارد.

محمود صفری در نشست اعضای شورای شهر با مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل اظهار کرد: جوایز قهرمانان ورزشی باید از یک الگوی تعریف شده و مصوب در کشور تبعیت کرده و سامان پیدا کند.

وی بیان کرد: قهرمانان ورزشی که در میادین جهانی و بین المللی با کسب مدال اسباب غرور و عزت ایرانیان هستند باید مورد حمایت قرار گیرند و جوایز ارزشمندی برای این قهرمانان پرداخت شود.

شهردار اردبیل خاطرنشان کرد: اهدای جوایز به قهرمانان ورزشی از یک الگوی مشخص و ثابت تبعیت نمی کند و گاه با اهدای زمین و یا مسکن و سایر جوایز نقدی سعی می شود از  این ورزشکاران تجلیل شود در حالی که باید وزارت ورزش و جوانان با مصوبه هیئت دولت به روند کار در این بخش سامان داده و شرایط مطلوبی را مهیا کند.

شهردار اردبیل گفت: ما در شهر اردبیل به اندازه ساخت و ساز انجام شده زمین در اختیار داریم و به راحتی می توانیم برای هر قهرمان المپیک، بین المللی و جهانی قطعه زمینی را واگذار کنیم و در این فرآیند هیچ محدودیتی وجود ندارد.

صفری بیان کرد: در شهر اردبیل ۶ هزار هکتار زمین در اختیار راه و شهرسازی است که این میزان معادل کل اراضی شهر اردبیل است و به راحتی می توان بخشی از این اراضی را قطعه بندی کرده و به مدال آوران و افتخارآفرینان استان اردبیل داد.

وی ادامه داد: ساخت استادیوم و سالن ورزشی از حیطه منابع مالی شهرداری خارج است اما آمادگی داریم تا با واگذاری زمین و به شکل مشارکتی با سرمایه گذاران در مناطق مختلف شهر سالن ها و فضاهای ورزشی را به عنوان نمونه زمین اسکیت و یا اسکواش ساخته و در اختیار جامعه ورزشی قرار دهیم.

شهردار اردبیل به پائین آمدن آمار ساخت و سازها به دلیل افزایش قیمت مصالح اشاره کرد و افزود: پائین بودن آمار ساخت و ساز بر منابع درآمدی شهرداری نیز تاثیر گذاشته در حالی که ما می توانیم از توان بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی استفاده کرده و به نشاط و شادابی مردم کمک کنیم.

صفری خاطرنشان کرد: با انتشار آگهی به راحتی می توان در جذب سرمایه گذاران در این حوزه موفق عمل کرد ولی بنده با ترک تشریفات مخالفم چرا که در اکثر موارد این اقدام با فساد و برخی زدوبندها همراه است.

وی در مورد احداث زمین ورزشی در سلمان آباد، میراشرف، آرازعلی و سایر مناطق سیزده گانه بیان کرد: با تامین زمین احداث فضاهای ورزشی در این مناطق با همکاری بخش خصوصی میسر خواهد بود.