دیدار و بازدید از مراکز جامع روزانه توانبخشی طیف اتیسم سرپرست اداره کل بهزیستی استان به همراه مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل ، مدیر فرهنگی شهرداری و مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از مرکز روزانه آموزشی توان بخشی اختلالات طیف اتیسم دیدار و بازدید کرد. حامد رضایی سرپرست اداره کل بهزیستی […]

دیدار و بازدید از مراکز جامع روزانه توانبخشی طیف اتیسم

سرپرست اداره کل بهزیستی استان به همراه مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل ، مدیر فرهنگی شهرداری و مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از مرکز روزانه آموزشی توان بخشی اختلالات طیف اتیسم دیدار و بازدید کرد.

حامد رضایی سرپرست اداره کل بهزیستی استان در حاشیه بازدید از مراکز جامع توانبخشی و نگهداری از کودکان دارای اختلال اتیسم با اشاره به شعار سعال روز جهانی آگاهسازی اتیسم ” فراگیری در محیط کار : چالش ها و فرصت ها در جهانی پسا همه گیری ” گفت : اختلال طیف اتیسم به مجموعه ای از اختلال رشدی گفنه می شود که مهارتهای کلامی و غیرکلامی ارتباطی و تعامل اجتماعی را به طور معنی داری تحت تاثیر خود قرار می دهد و اغلب علایم آن در آغاز ۱۸ ماهگی و یا دو سالگی (پیش از سه سالگی) بروز می یابد و علاوه بر اثر گذاری بر اغلب جنبه های رشدی و اجتماعی ،عملکردهای آموزشی شناختی فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد.