‍ چهار محلات ایران اباد، محمودیه، جین کندی و خرمن دالی فاقد پارک و فضای سبز هستند دبیر دوم شورای شهر اردبیل در بیست و ششمین جلسه رسمی افزود: تبدیل قطعه زمین موجود و مورد بحث ۱۷ هزار متر مربع در این منطقه به پارک محلی و فضای سبز کاملا ضرورت دارد و امیدوارم شهردار […]

‍ چهار محلات ایران اباد، محمودیه، جین کندی و خرمن دالی فاقد پارک و فضای سبز هستند

دبیر دوم شورای شهر اردبیل در بیست و ششمین جلسه رسمی افزود:
تبدیل قطعه زمین موجود و مورد بحث ۱۷ هزار متر مربع در این منطقه به پارک محلی و فضای سبز کاملا ضرورت دارد و امیدوارم شهردار محترم با توافق و اقدامات خوب با مالکین محترم مراحل اجرایی را تسریع نماید
با اجرای پارک بزرگ در جنب مزار میراشرف و پیگیری تبدیل باغ شریعت به پارک ملی و جانمایی چندین لکه سبز دیگر مورد نظر در طرح تفصیلی شهر امیدواریم سرانه فضای سبز توسعه یابد
وی افزود؛ پنج سال است سرانه فضای سبز در شهر اردبیل روی عدد ۸ ثابت مانده و افزایشی دیده نمی شود که این وضعیت در شان مدیران شهری ما نیست و امیدوارم در مراحل تصویبی طرح تفصیلی ، وضع موجود جبران و به وضع مطلوب تری برسد.