دیر کل کارگاه آموزشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر برای مربیان و مبلغان مؤسسات و مراکز قرآنی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اردبیل، به همت معاونت قرآن و عترت(ع) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل،   کارگاه آموزشی شیوه های امر به معروف […]

دیر کل کارگاه آموزشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر برای مربیان و مبلغان مؤسسات و مراکز قرآنی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اردبیل، به همت معاونت قرآن و عترت(ع) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل،   کارگاه آموزشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر برای مربیان و مبلغان مؤسسات و مراکز قرآنی برگزار گردید.

عبدالله بحرالعلومی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در این کارگاه گفت: با توجه به عنایت خاص قرآن کریم و نیز سیره‌ی نظری و عملی پیامبراکرم(ص) و دیگر اولیای دین، موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

وی افزود: براساس اهمیتی که امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی دارد نباید مورد سهل انگاری و بی تفاوتی قرار گیرد و سهل انگاری در این باره، بی رنگ شدن دین و مرگ تدریجی امت اسلامی را در پی خواهد داشت.

در این کارگاه، خانم کریمی به نمایندگی از ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر ضمن اشاره به ساختار و وظایف تشکیلاتی این ستاد، شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را مورد بحث و بررسی نهاد.

همچنین در این مراسم از مربیان قرآنی فعال نیز تقدیر و قدردانی گردید و همچنین از پوستر فراخوان تولیدات فضای مجازی با موضوع نماز نیز رونمایی گردید.