مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیـل از ثبت بیش از یک میلیون تردد نوروزی در مبادی ورودی و خروجی استان خبر داد. کلیم اله وثوقـی محورهای اردبیل آستارا-اردبیل نیر و اردبیل مغان را دارای بیشترین تردد نوروزی عنوان کرد. عضو شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه محورهای بران قره آغاج –مشکین شهر کنگرلو و […]

مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیـل از ثبت بیش از یک میلیون تردد نوروزی در مبادی ورودی و خروجی استان خبر داد.

کلیم اله وثوقـی محورهای اردبیل آستارا-اردبیل نیر و اردبیل مغان را دارای بیشترین تردد نوروزی عنوان کرد.

عضو شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه محورهای بران قره آغاج –مشکین شهر کنگرلو و گرمی بیله سوار بیشرین #تخلف_سرعت_غیرمجاز نوروزی را داشتند گفت:در بازه زمانی ذکر شده بیشترین تخلف #سبقت_غیرمجاز نیز در محورهای اردبیل آستارا – اردبیل سرچم و اردبیل مشکین شهر به ثبت رسید.

وی با اشاراه به فعالیت ۱۷۰ سامانه هوشمند در جاده های استان خاطرنشان کرد: محورهای اردبیل آستارا – اردبیل نیر و اردبیل مغان دارای بیشترین #تخلف_عدم_رعایت_فاصله_طولی در ایام نوروز بودند.