اسحق زاده، رئیس هیات ورزش های همگانی استان اردبیل: ترغیب مردم جامعه بسوی ورزش از وظایف اصلی این هیات همگانی است اسحق زاده، رئیس هیات ورزش های همگانی استان اردبیل درجلسه پایان سال این هیات، ترغیب مردم به ورزش را وظیفه اصلی این هیات دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان و به […]

اسحق زاده، رئیس هیات ورزش های همگانی استان اردبیل:

ترغیب مردم جامعه بسوی ورزش از وظایف اصلی این هیات همگانی است

اسحق زاده، رئیس هیات ورزش های همگانی استان اردبیل درجلسه پایان سال این هیات، ترغیب مردم به ورزش را وظیفه اصلی این هیات دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان و به نقل از هیات ورزش های همگانی استان اردبیل، اسحق زاده، رئیس هیات ورزش های همگانی استان اردبیل درجلسه پایان سال این هیات، ترغیب مردم به ورزش را از وظیفه اصلی این هیات دانست و گفت: هیات همگانی استان اردبیل بصورت ستادی عمل می کند و تمام زحمات برگزاری برنامه های ورزش همگانی بر دوش هیات های شهرستانی است و هیات استان در مواقع ابلاغ طرح های ملی بصورت استانی عمل می کند.
رئیس هیات ورزش های همگانی استان اردبیل افزود: بحث همگانی کردن ورزش راباید در جامعه فرهنگی سازی کنیم و لازم است برای توسعه و گسترش ورزش همگانی از تمام ظرفیت ها استفاده بکنیم.
محمد رضا برادران، معاون ورزش اداره کل ورزش وجوانان هم رسالت هیات همگانی را در جامعه بسیار سنگین عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیتی که ورزش همگانی در کشوردارد، در تمامی فدراسیون های ورزشی کمیته همگانی برای توسعه ورزش ایجاد شده است تا همه برای همگانی کردن تمام رشته های ورزشی دست به دست هم دهند.
او اظهار کرد: فعالیت و حرکت ورزش همگانی باید همواره رو به جلو باشد و در راستای سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کند.
معاون اداره کل ورزش وجوانان افزود: یکی از متولیان توسعه ورزش همگانی در استانها شهرداری ها هستند که با مطالبه گری مردم برای توسعه ورزش همگانی و ایجاد فضاهای مناسب ورزشی در نقاط مختلف شهر از طرف شهرداری ها می توان کمک زیادی برای توسعه ورزش همگانی کرد.
رضا قلی زاده از اعضای عیات رئیسه هیات همگانی استان اردبیل نقش فضای مجازی را برای توسعه این ورزش در جامعه بسیار موثر عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر جامعه با چالش بیماری کرونا مواجه است فضای مجازی می تواند برای گسترش این موضوع موثر باشد.
او با اشاره به اینکه جامعه امروز نیاز به تعالی دارد و این امر محقق نخواهد شد مگر با گسترش مسائل فرهنگی و ورزشی، افزود: نیاز جامعه امروز به ورزش نیازی اساسی است و ورزش کردن خود باعث می شود که بعضی از امراض و بیماریها از بین برود و به نوعی ورزش ضامن سلامت جامعه است و با برنامه ریزی درست و مناسب در فضاهای مجازی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب ورزشی می توان سلامت جامعه را از نظر روحی، روانی و جسمی تضمین کرد