بایگانی‌های پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل2 - پایگاه خبری تایماز نیوز
معاون اجرایی رئیس جمهور در استان اردبیل عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل۲ / تبدیل استان اردبیل به کارگاه پروژه های عمرانی و زیرساختی ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

معاون اجرایی رئیس جمهور در استان اردبیل عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل۲ / تبدیل استان اردبیل به کارگاه پروژه های عمرانی و زیرساختی

معاون اجرایی رئیس جمهور از پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل۲ و چند واحد تولیدی بازدید کرد.