بایگانی‌های پذیرش صلح - پایگاه خبری تایماز نیوز
مروری پدیدارشناسانه بر انقلاب اسلامی ؛ دهه تثبیت، اصلاح و حراست از ماهیت انقلاب اسلامی (۱۳۷۷ ۱۳۶۷) ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مروری پدیدارشناسانه بر انقلاب اسلامی ؛ دهه تثبیت، اصلاح و حراست از ماهیت انقلاب اسلامی (۱۳۷۷ ۱۳۶۷)

پذیرش صلح، نحوه حضور جمهوری اسلامی ایران را در نظام بین الملل تغییر داد و هویت تازه ای از آن ارائه کرد. تلاش برای ارائه الگوی تازه با تاکید بر بازسازی خرابی ها تحت عنوان «سازندگی» و تقویت «فرهنگ بسیجی» و نهادینه کردن آن در جامعه به عنوان روش و منشی کارآمد در حل مشکلات و تعالی بخش به جامعه است. از همین جا می توان به رویکرد دشمنان آن پرداخت: تاکید بر تحریم اقتصادی برای جلوگیری از سازندگی و گشایش جبهه جدید فرهنگی برای تخریب پایه های ایمانی ملت، که در ایران با عنوان «تهاجم فرهنگی» شناخته می شود.