بایگانی‌های پترشیمی کارون - پایگاه خبری تایماز نیوز
بازدید رئیس اداره صمت بندرماهشهر از مجتمع پتروشیمی کارون ۰۸ آبان ۱۴۰۱

بازدید رئیس اداره صمت بندرماهشهر از مجتمع پتروشیمی کارون

رئیس اداره صمت ماهشهر و جمعی از کارشناسان اداره از مجتمع پتروشیمی کارون بازدید کردند.